Európai Kiberbiztonsági Hónap (ECSM) - 2016
Európai Kiberbiztonsági Hónap (ECSM) - 2016

Az Európai Hálózatbiztonsági Ügynökség (ENISA) minden év októberében nemzetközi tudatosító kampányt szervez Európai Kiberbiztonsági Hónap címmel (European Cyber Security Month – ECSM).

Az ECSM célja a kiberbiztonsági tudatosság növelése, valamint a kibertérben megjelenő fenyegetések széles körben történő megismertetése. A Kiberbiztonsági Hónap keretében képzések, tudatosító előadások, konferenciák kerülnek megszervezésre az egész Európai Unióban.

Az eseménysorozat 2012 óta kerül megrendezésre. Az évek során egyre szélesebb körben terjed el a kampány, 2015-ben már 32 ország csatlakozott a rendezvényhez, amelynek keretében 242 hivatalosan bejegyzett eseményre került sor. Az aktuális év kampánya és a tagállamok által szervezett programok nyomon követhetőek a cybersecuritymonth.eu honlapon.

A kampányhoz az ENISA számos sajtóanyagot készít (poszter, ismertetők, kvíz), amelyet a Kiberbiztonsági Hónaphoz csatlakozó összes szervezet szabadon felhasználhat.

2016-ban a kampány résztvevője lesz az Europol, az Európai Bizottság valamint az Európai Bankföderáció (EBF) is. 2016 irányadó témái:
  • Bankolás biztonsága,
  • Mobil eszközök kártevői,
  • IT-biztonsági képzések,
  • Cyber safety (gyermekek zsarolása, internetes zaklatás, IoT).

A kampány minden tudatosító vagy figyelemfelkeltő akcióval résztvenni szándékozó előtt nyitva áll. Magyarország részéről a KIberbiztonsági Hónap előkészítését és a kapcsolattartást az ENISA felé a Nemzeti Kibervédelmi Intézet (titkarsag@govcert.hu) végzi.

A kampány keretében szervezendő összes esemény, tevékenység (leírással és az azt megvalósító szervezet feltüntetésével) megjelenik majd a Kiberbiztonsági Hónap hivatalos honlapján.

A kampány keretein belül minden évben megrendezésre kerül egy úgynevezett kiber­kihívás (cyber challenge) is, amelyen a tagállamok felsőoktatásban tanuló informatikus csa­patai mérhetik össze a tudásukat különböző információbiztonsági feladatok, gyakor­latok útján.

Az idei évben a programhoz csatlakozik az EUROPOL és az Európai Bankföderáció (EBF) is. 2016-ban a kampány irányadó témái a bankbiztonság, a mobile malware, a kiberbiztonsági kép­zések valamint a Cyber safety (pl. gyermekvédelem).

Az idei kampányra az EUROPOL a tagállamok együttműködésével készít egy tájékoztató videót mobile malware témában, illetve ebben az évben az ENISA minden hi­vatalos EU-s nyelven elkészíti a tudatosságot felmérő kvízt.

A kampányhoz Magyarország idén is csatlakozik. A kampánnyal összefüggő feladatokat, valamint az érintett nemzeti és EU-s felekkel való kapcsolattartást és egyeztetést a Nemzeti Kibervédelmi Intézet (NKI) látja el.

Ennek érdekében az NKI részt vett május 4-én Brüsszelben a nemzeti koordinátorok tervezői ülésén, amelyen a 2016. évi kampány EU-s kereteinek (kiemelt témák, nyitó ren­dezvény, logó és arculat kérdésköre) tervezését kezdték meg a tagállamok.

Ezt követően az NKI 2016. június 3-án ECSM reggeli címmel megbeszélést szervezett a kiber­biz­tonsági kampány iránt érdeklődő magyarországi szervezetek, intézmények részvé­telével.

Az NKI célja, hogy az információbiztonsággal foglalkozó cégeket, egyetemeket, iskolákat, szer­vezeteket bevonja a kampányba, és ezen együttműködés keretében minél szélesebb ré­te­get sikerüljön megszólítani a kiberhónap során. Ez a kampány egyedülálló lehetőséget nyújt a köz- és magánszféra szereplőinek együtt­mű­kö­désére irányuló kezdeményezések megindítására.

Az ECSM kampányról és az októberre tervezett eseményekről az alábbi linken olvashatnak bővebben:
kiberhonap.hu, cybersecuritymonth.eu.